The Rugby Beekeeper's Association will be hosting or attending the following events in 2023:

For a review of past events in 2022, please click here.

RBKA monthly meetings

Meetings are currently held on the first Wednesday of the month.

When face to face meetings are appropriate, then they will typically be held at :

Sacred Heart Church Hall, 17 Lime Tree Avenue, Rugby, CV22 7QT

 • January 4th 2023 - Branch Meeting

7.30pm  Celia Davis - “Doing things better” planning for the season ahead and various ways of improving our beekeeping.

 • February 1st 2023 - Branch Meeting

7.30pm To be arranged

 • March 4th 2023 - Beginners Course (Part 1) : 

Let us know if you would like to help on either day

 • March 11th 2023 -  Beginners Course (Part 2) : 

Let us know if you would like to help on either day

Other events of note for our members:

Warwickshire Beekeepers Association Event Calendar

CABK  & BIBBA Webinars

For those of you who are enjoying all the online talks and webinars, both the CABK and BIBBA still have a schedule of online talks taking place. 

Details are available on the BIBBA website

Details are available on the CABK website

If you are aware of additional events that may interest our members, or are interested in the Rugby Beekeepers Association attending your event, please contact us.

 


BeeBase

Beebase News Web feed
 • Seasonal Bee Inspector (SBI) vacancies / Swyddi gwag - Arolygwyr Gwenyn Tymhorol (SBI)
  03 January 2023
  The National Bee Unit currently has  Seasonal Bee Inspector (SBI) vacancies advertised in:
  • Wales: North and Ceredigion.
  • West: Staffordshire, Shropshire
  • East: Norfolk, but particularly north
  • North East: Lincolnshire, East Yorkshire

  If you are interested in applying for these jobs, full details can be found on Civil Service Jobs

  If you have any questions regarding the position, please contact the Regional Bee Inspector for the region.

  Ar hyn o bryd, mae gan yr Uned Wenyn Genedlaethol swyddi gwag ar gyfer Arolygwyr Gwenyn Tymhorol yn y rhanbarthau canlynol:
  • Cymru: Ceredigion a'r gogledd yn bennaf.
  • Gorllewin: Swydd Stafford a Swydd Henffordd
  • Dwyrain: Norfolk, ond ardal y gogledd yn bennaf
  • Gogledd Ddwyrain: Swydd Lincoln a Swydd Dwyrain Efrog


  Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y swyddi hyn, gellir dod o hyd i'r holl fanylion ar Swyddi'r Gwasanaeth Sifil.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â'r Arolygydd Gwenyn Rhanbarthol ar gyfer y rhanbarth.
 • Annual National Hive Count Commences / Y Cyfrif Cychod Gwenyn Cenedlaethol Blynyddol yn Dechrau
  01 November 2022
  The National Bee Unit is pleased to launch the 2022 National Hive Count today, 1st of November.

  The hard slog of summer beekeeping is done so make yourself a nice cup of tea, grab your laptop and sink into your favourite chair. It’s time to update your BeeBase records!

  We would like to ask all beekeepers to please login to BeeBase and make a note of the total number of colonies you will be taking into the winter as of 1st November 2022. This task is quick and simple, just click here, login and fill in the short form. Even if you have no overwintering colonies this season it is still important to update your BeeBase record to reflect that. This survey will run until 31st December 2022.

  For more information about the Hive Count click here.

  --------

  Mae'n bleser gan yr Uned Wenyn Genedlaethol lansio Cyfrif Cychod Gwenyn 2022 heddiw, 1 Tachwedd.

  Mae'r haf hir o gadw gwenyn wedi mynd heibio felly gwnewch baned o de, estynwch eich gliniadur ac ymlaciwch yn eich hoff gadair. Mae'n amser i chi ddiweddaru'ch cofnodion BeeBase!

  Hoffem ofyn i wenynwyr fewngofnodi i BeeBase a gwneud nodyn o gyfanswm nifer y nythfeydd a fydd gennych dros y gaeaf o 1 Tachwedd 2022. Mae'r dasg hon yn un syml a byr, cliciwch yma, mewngofnodwch a chwblhewch y ffurflen. Hyd yn oed os nad oes gennych nythfeydd sy'n gaeafu y tymor hwn, mae'n dal yn bwysig eich bod yn diweddaru eich cofnod BeeBase i gadarnhau hynny. Bydd yr arolwg hwn yn para tan 31 Rhagfyr 2022.

  I gael rhagor o wybodaeth am y Cyfrif Cychod Gwenyn cliciwch yma.
 • Credible sighting of a single Asian hornet in Dover, Kent
  06 October 2022
  National Bee Unit inspectors carried out enhanced surveillance in Dover after a member of the public took a clear photo of an Asian hornet (Vespa velutina) before it flew away.  No further insects were seen.

  Local Asian Hornet Teams have been alerted and are continuing to observe forage and monitor insects in the area.

  The National Bee Unit is encouraging beekeepers and the public to remain vigilant, especially near ivy in full flower which is particularly attractive to Vespa velutina.

  Please report sightings of Vespa velutina using the ‘Asian hornet Watch’ app for iPhone and Android, or the online reporting form. Please direct all media enquires to Defra Press Office: 0330 0416560